שיפוץ וילה

מכרזי בניה

nitsan כללי

מכרזי בניה – כל מה שצריך לדעת במקום אחד

מכרזי בניה

מכרזי בניה הם הדרך של היזם לקבל מגוון הצעות הולמות מצד בעלי מקצוע ונותני שירות, והדרך שלהם לקבל הזדמנות שווה להתמודד על קבלת העבודה. מתי דורש החוק עריכת מכרזי בניה, מתי הוא אינו דורש זאת אך עדיין כדאי לערוך אותם, ומה המשמעות של מכרזי בניה עבור הבונה הפרטי? על כל זאת תוכלו לקרוא כאן.

מכרז הוא תהליך בו עורך המכרז (כלומר הלקוח, או מזמין העבודה), פונה לקבלת הצעות, כלומר מכריז באופן רשמי כי הוא מעוניין לקבל הצעות לביצוע מיזם עבורו, כלומר אספקת שירות או מוצר. לאחר קבלת ההצעות למכרז, בוחר עורך המכרז את נותן השירות או המוצר אשר הצעתו היא הטובה ביותר.

מכרזי בניה ציבוריים

בשנת 1992 עבר בכנסת ישראל חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992, אשר קובע כי כל בניה ציבורית אשר יזמו אותה חברות ממשלתיות או רשויות מקומות, קיימת חובה לבחור בקבלן על ידי מכרז. לשון החוק מגדירה כי התחרות בין המתמודדים תערך "באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני", כדי להבטיח "הגינות, טוהר מידות וניקיון כפיים שהם מסמניו של ממשל תקין" (ציטוט מלשון החוק).
מנקודת המבט של הקבלנים, מכרזי בניה ממשלתיים הם הדרך שלהם לקבל מידע על אפשרויות עסקיות, להציע את שירותיהם ולזכות בהזדמנות שווה בפעילות העסקית במשק. מבחינת הממשל התקין, מכרזי בניה ממשלתיים הם רגולציה שמאפשרת בחירה של ההצעה הטובה ביותר למדינה, ומונעת העדפת מקורבים מצדו של מפרסם המכרז.
במסגרת מכרזי בניה ממשלתיים נדרשים המציעים לכלול בהצעותיהם את הפרטים שלהם ואת הצעות המחיר שלהם. ברוב המכרזים נדרשים המציעים להוכיח שהם יכולים לעמוד בתנאי סף מסוימים, ובסופו של דבר הבחירה מתבצעת תוך שקלול של יכולתם לעמוד בתנאי הסף, והמחיר אשר הם דורשים תמורת ביצוע העבודה או סיפוק השירות. לעתים נקבע מחיר המכרז מראש והבחירה מתבצעת לפי המציע בעל היכולת המיטבית לבצעו. בחלק מהמכרזים מתבצעת פניה כללית למציעים, ובחלק מהמכרזים מתבצעת פניה מובחנת לקבוצה סגורה ומוגדרת של מציעים.

מכרזי בניה פרטיים

בשונה מהבניה הציבורית, יזמי בניה פרטיים אינם מחויבים חוקית להוציא מכרזי בניה, אך פעמים רבות הם עושים כך. עם זאת, כיום גם בונים פרטיים קטנים אשר בונים את ביתם שלהם מוציאים את פרויקט הבניה למכרז, בין אם אלו מכרזי בניה לקבלן מפתח או מכרזי בניה לקבלני משנה.
מנקודת מבט של יזמי בניה פרטיים קטנים, מכרז הוא הזדמנות עבורם לקבל מספר הצעות מחיר ממספר נותני שירות, כך שהם יכולים לבחור את נותן השירות שהצעתו היא הטובה והמשתלמת ביותר עבורם. לא כל יזמי הבניה הקטנים מבצעים מכרזי בניה כאשר הם עומדים לבנות את ביתם הפרטי, ובוחרים קבלנים ובעלי מקצוע בהתבססות על היכרות אישית, המלצות, התרשמות אישית, ניסיון עבר מוצלח או השוואה לא שיטתית בין מספר נותני שירות.

מדוע כדי לערוך מכרזי בניה גם בבניה פרטית של בית אחד

גם כשאתם בונים את ביתכם הפרטי, כדאי לכם לערוך מכרזי בניה על מנת שתוכלו להגיע להחלטה מושכלת באשר לבעלי המקצוע עמם תעבדו. אחד מיתרונותיו של פיקוח בניה פרטי או שכירה של שירותי מפקח בניה מטעם הבונה הקטן, הוא שמפקח הבניה עורך מכרז בין קבלנים שונים במטרה להשיג ליזם את המחיר הטוב ביותר ואת התמורה הטובה ביותר עבור כספו. בבחינת המכרז נלקחות בחשבון לא רק גובהן של הצעות המחיר של המשתתפים במכרז, אלא גם התמורה אותם הם מציעים. מכרז בניה נכון צריך להתבצע בצמוד לכתב כמויות מדויק אשר מבטיח יישור קו בין כל המציעים במכרז, ויכולת ריאלית להשוות בין ההצעות. מפקח בניה פרטי אמון גם על הפקת כתבי הכמויות עליהם מתבסס כל מכרז ומכרז.

דרישה לערבות בנקאית במסגרת מכרזי בניה ציבוריים

נוהל מקובל ברוב המקרים של מכרזי בניה ציבורים, הוא לדרוש מן המציעים ערבות בנקאית כחלק מתנאי הסף למכרז. הסיבה המרכזית לכך היא כדי לוודא שיש בידי המציע עתודות כספיות מספיקות לביצוע המכרז, כמו גם לשפות את עורך המכרז במקרה הצורך, להבטיח את רצינות המציע ולהרתיע אותו מפני נקיטת צעדים אשר נוגדים את מטרות המכרז או פוגעים בהן. מציע אשר מגיש הצעה למכרז, אך הערבות הבנקאית שהוא מגיש אינה מספקת, הצעתו למכרז נפסלת מראש.