Effective

נעים להכיר.

"רק מי שיכול לראות את הבלתי נראה, מסוגל לעשות את הבלתי אפשרי."פרנק ל. גיינס.

מי אנחנו?

חברת Effective היא חברת פיקוח בניה וניהול פרויקטים אשר מאגדת את מיטב אנשי המקצוע בענף הבניין בכדי לספק לכם ליווי מקיף שיענה על כל צרכיכם בניהול פרויקט בניהול, משלב התכנון ועד לשלב האכלוס. חברתנו מציעה שירותי ניהול פרויקטים, שירותי פיקוח בניה וכן סל שירותים נלווים אשר כוללים את כל צרכי הפרויקט שלכם מ- א' ועד ת'.

איך אנחנו עובדים?

3 הוצאת מכרזים, בחירת ספקים, ניהול חוזים ומעקב אחרי תשלומים. ניהול עבודת קבלני משנה, פיקוח ומעקב ביצוע. פיקוח על החומרים, איכותם והתאמתם לפרויקט. קבלת החלטות מקצועיות מורכבות בסביבת עבודה דינמית.


2 איתור, מניעה וטיפול בליקויי בניה בזמן אמת. ניהול הבניה בהתאם לחוקים, התקנות ותקני הבטיחות. ניהול עבודה תקינה מול גורמי שלטון וביורוקרטיה. תיאום בין האדריכל, הקונסטרוקטור וקבלני הביצוע. ניהול מעקב אחר ההתקדמות מדי יום.


1 תכנון מקצועי ומדויק של הפרויקט מתחילתו ועד סופו. כתיבת מפרטי עבודה, אומדן תקציבי וכתבי כמויות מפורטים. תכנון והתווית לוחות זמנים, שליטה בהם ועמידה במסגרתם. תכנון תקציב, ניהולו ומעקב אחר הוצאות.